Bryer Thompson vs. Sean Waldo @ The Midtown Throwdown 7 8-29-2015 A

By Andrew Morrison
Thompson vs Waldo 0001 Thompson vs Waldo 0002 Thompson vs Waldo 0003 Thompson vs Waldo 0004 Thompson vs Waldo 0005
Thompson vs Waldo 0006 Thompson vs Waldo 0007 Thompson vs Waldo 0008 Thompson vs Waldo 0009 Thompson vs Waldo 0010
Thompson vs Waldo 0011 Thompson vs Waldo 0012 Thompson vs Waldo 0013 Thompson vs Waldo 0014 Thompson vs Waldo 0015
Thompson vs Waldo 0016 Thompson vs Waldo 0017 Thompson vs Waldo 0018 Thompson vs Waldo 0019 Thompson vs Waldo 0020
Thompson vs Waldo 0021 Thompson vs Waldo 0022 Thompson vs Waldo 0023 Thompson vs Waldo 0024 Thompson vs Waldo 0025
Thompson vs Waldo 0026 Thompson vs Waldo 0027 Thompson vs Waldo 0028 Thompson vs Waldo 0029 Thompson vs Waldo 0030
Thompson vs Waldo 0031 Thompson vs Waldo 0032 Thompson vs Waldo 0033 Thompson vs Waldo 0034 Thompson vs Waldo 0035
Thompson vs Waldo 0036 Thompson vs Waldo 0037 Thompson vs Waldo 0038 Thompson vs Waldo 0039 Thompson vs Waldo 0040
Thompson vs Waldo 0041 Thompson vs Waldo 0042 Thompson vs Waldo 0043 Thompson vs Waldo 0044 Thompson vs Waldo 0045
Thompson vs Waldo 0046 Thompson vs Waldo 0047 Thompson vs Waldo 0048 Thompson vs Waldo 0049 Thompson vs Waldo 0050
Thompson vs Waldo 0051 Thompson vs Waldo 0052 Thompson vs Waldo 0053 Thompson vs Waldo 0054